Iedere woensdag hebben we een inloopmoment om wie wil te ontvangen met een gezellige avond. Gewoon een plaats van ontmoeting, gesprek of een spelletje met een tas thee of iets anders.

De mensen komen voor de ontmoeting en om even weg te zijn uit hun gebruikelijke verblijfplaatsen. Op de Open Woensdag hebben we ook meer tijd om persoonlijk met mensen te spreken en hun bijvoorbeeld informatie te geven over asielaanvragen of het leven als dakloze.

De tweede helft van de avond besteden we aan een Bijbelverhaal of een Bijbelfilm. De woensdagavonden zijn open voor iedereen ongeacht zijn of haar levensvisie of geloofsovertuiging, maar we hopen dat deze verhalen de bezoekers een nieuw perspectief geven op hun leven.

Programma

16u: deuren open
19u30: start Bijbelstudie