Vluchtelingen – naar een evangelische visie?

Op zaterdag 6 oktober hielden we vanuit Open Deur een gespreksavond over een evangelische visie op het vluchtelingenvraagstuk. De reden hiervoor was de aandacht die in de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober uitging naar deze problematiek: de vele discussies hierover kunnen gelovigen de Bijbelse maatstaven doen vergeten.

Dankzij de medewerking van vertegenwoordigers van het Bijbelhuis Antwerpen, Gave Veste (Mechelen), Gebedsinitiatief Mahabba (Kortrijk) en het geplande opvanginitiatief Shean (Laken) werden heel waardevolle inzichten gedeeld. Belangrijk vooral was te horen hoeveel hoop en verwachting jonge Afrikanen hebben ten aanzien van Europa en hoe het illegaal binnengaan van een land voor velen onvermijdelijk is: niet alleen hebben zij vaak niet de gelegenheid identiteitspapieren te verwerven of mee te nemen, maar zeker is een visumaanvraag voor de meesten onmogelijk.

Voor ons als christenen geldt dat niet de angst voor de islam of de zorg over de talrijke aanwezigheid van Afrikanen onze houding moet bepalen. Jezus heeft ons een opdracht gegeven die Hij als volgt omschreef: “Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik heb een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest.” (Matth. 25:35) Vooral barmhartigheid en gastvrijheid moeten christenen kenmerken. Dat blijft uiteraard ook de visie van Open Deur!