Doe een gift.

Geen enkele werking kan op lange termijn blijven bestaan zonder inkomende financiële middelen. Uw bijdrage kan echt het verschil maken.

Steun ons maandelijks.

Met een maandelijkse gift helpt u ons nog meer. Zo kunnen we onze werking beter plannen en is er meer stabiliteit voor de werking waardoor we onze krachten zoveel mogelijk kunnen inzetten op de belangrijke dingen.

IBAN: BE 87 7360 2543 6494  BIC: KREDBEBB

Start een actie.

Organiseer een leuke actie of organiseer een evenement om ons te steunen. Zo kan je ons werk op een originele manier promoten en steunen in je eigen omgeving en is het tegelijk een grote bemoediging voor ons als vrijwilligers.