Het vrijwilligersteam van Open Deur bestaat momenteel uit zo’n 25 christenen van verschillende achtergronden en leeftijden. We komen uit verschillende steden en beroepen, samen vormen we een team dat elkaar wilt helpen en elkaar wilt kennen. Onze medewerkers zijn zeer belangrijk en geven zelf aan waar en hoeveel ze inzetbaar willen zijn in deze sociale werking. Vrijwilligers zijn mensen die zich voor zowel korte als ook langere termijnen inzetten voor de vzw.

We zijn gevestigd in Brussel en werken in Brussel. Op dit moment zijn we vooral gericht op de mensen die in en rond het Noordstation wonen of verblijven. We hopen ook een open deur te bieden voor de eenzamen, daklozen of armen die wonen rondom onze locatie in de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Als lokale werking hebben we een landelijke achterban met supporters en donateurs van over heel het land.

We zijn ontstaan uit een groep christenen die zich wilden inzetten voor de minderbedeelden in hun eigen omgeving. Alles is klein gestart een jaar of 10 geleden, maar de noden in onze omgeving zijn zeker niet verminderd en zo is ook onze werking blijven groeien tot wat we nu zijn. De soort hulp die we aanbieden is veranderd, de mensen die we helpen veranderen, maar onze visie en passie is steeds dezelfde. We zijn een duidelijke christelijke werking en we steken dat op geen enkele manier weg. We weten heel goed dat onze keuze om ons als christenen in te zetten voor onze omgeving niet bij iedereen warm onthaald zal worden en wij weten dat wij zeker geen betere ‘soort’ mensen zijn als wie ook in de rest van de wereld. Dat is ook niet de focus van onze werking, wij zoeken geen waardering van mensen. We houden van mensen en willen ons inzetten om waar we maar kunnen en met onze beperkingen mensen verder of terug op weg te helpen.

Momenteel bestaat een deel van ons vrijwilligersteam uit mensen die voorheen bezoekers waren en nu zeer loyaal dienen als vrijwilliger. Zo is er iedere vrijdag soep met een vleugje Iran en vertaling met een Marokkaans accent! Geweldig, toch!