Zieltjes winnen voor de hemel?

Zieltjes winnen voor de hemel?

Christenen worden er al eens van beschuldigd dat ze zieltjes proberen te winnen. We geven schijnbaar meer om de abstracte ‘ziel’ van een persoon en die ziel zijn eeuwige bestemming, dan dat we geven om de eigenlijke persoon die voor ons staat. En eerlijk gezegd durven christenen soms (onbewust) zo te denken: als je maar iemand de kerk binnenkrijgt of het voor mekaar krijgt dat die zegt dat hij/zij in Jezus gelooft, dan is de klus geklaard. Dit doet helaas helemaal tekort aan het leven en het onderwijs van Jezus.

Een van de oorzaken van dit soort denken is het dualisme dat in de kerk geslopen is. Dat is het idee dat de aarde, ons lichaam en al het fysieke ‘slecht’ zijn, en dat al wat geestelijk is, ‘goed’ is. Dat we de aarde moeten ontsnappen naar onze echte thuis, de hemel, waar we een soort zalig geestelijk bestaan zullen hebben. En heel veel Christenen denken oprecht dat het allemaal draait om ‘naar de hemel te gaan’.

Helaas klopt dit niet met wat we lezen in de bijbel! De laatste pagina van de bijbel beschrijft hoe de eeuwigheid niet in de hemel zal doorgebracht worden, maar op een nieuwe aarde, in een vernieuwd fysiek lichaam! Waarom lezen we ook op de eerste pagina dat God in het begin de wereld schiep en zei het dat het heel goed was? Omdat het fysieke ook echt goed is! Of op zijn minst heel goed kan zijn.

Maar als we denken dat de wereld en alles wat erin is slecht is, en we uitkijken naar een soort engelen-bestaan in de hemel, dan zullen we ook niet hard proberen om de wereld hoe ze nu is te verbeteren. Dan zullen we gewoon proberen ook anderen uit deze wereld te redden met de belofte van een toekomstig geestelijk bestaan. Dan proberen we enkel mensen te bekeren (ze ‘binnen’ te krijgen; te zorgen dat ze ‘gered’ zijn) en gaan we ze niet discipelen (ze leren leven zoals Jezus, hier en nu). Dan proberen we niet Gods koninkrijk hier te implementeren, waarbij we onze maatschappij radicaal transformeren door structuren op te zetten die gezonde, liefdevolle relaties promoten. Dan geven we eigenlijk gewoon op, trekken we ons terug in ons kerkje en wachten we geduldig op het eind van de wereld, terwijl we deze wereld met de vinger wijzen.

Martin Luther King Jr. schreef: “Een religie die zich enkel bekommert om de zielen van mensen en niet even bezorgd is over de sloppenwijken die hen verdoemen, de economische omstandigheden die hen wurgen en de sociale omstandigheden die hen verlammen, dat is een geestelijk stervende religie.”

Daarom is wat we hier bij Open Deur doen niet gewoon een dekmantel om stiekem ‘al die moslims te bekeren.’ Wij bidden met Jezus: ‘laat uw koninkrijk komen’, en proberen dat koninkrijk dan ook te implementeren in alles wat we zijn en doen. Gods koninkrijk betekent simpelweg: waar God regeert, waar er wordt geleefd naar Gods standaard. Dus als wij Gods koninkrijk brengen, dan proberen wij een voorproefje te geven van de eeuwigheid, waar Gods grootste gebod volledig wordt uitgeleefd door iedereen: “Houd van God en houd van mensen.” Dat klinkt misschien utopisch, naïef en niet realiseerbaar, maar dat is de standaard die Jezus van ons vraagt. En hoe kan je de wereld verbeteren als je niet naar een hoog ideaal streeft, maar gewoon wat aanmoddert?

Het is dan ook zéér vanzelfsprekend dat we in geuren en kleuren vertellen over Jezus en wie Hij zei dat Hij is, en hoe we Zijn koninkrijk binnen kunnen. Dan is dat geen geheime agenda, maar gewoon een integraal deel van ons doel: mensen een beter en voller leven aanbieden.

Tim Brys

Tim en zijn vrouw Naomi vertrokken eind 2015 naar 'de jungle' van Duinkerke om de vluchtelingen ginds te helpen met fysiek en geestelijk voedsel. Sindsdien zijn ze meer en meer betrokken in vluchtelingenwerk in binnen- en buitenland.

Geef een reactie

Sluit Menu